LOGOWANIE

Publikacja sprawozdania finansowego -Bilansu za rok 2019 r.


Sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łysołajach sporządzony na dzień 2019-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów /adres strony: www.milejow.pl/ 


 

ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH I UDANYCH WAKACJI

 

Wakacje 2020 będą inne niż zwykle. Wszyscy musimy nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić w sobie nawyki, które pomogą nam chronić się przed COVID-19. Pamiętajcie o bezwzględnej higienie i innych nadzwyczajnych środkach ostrożności rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministra Zdrowia.

Pamiętajcie też o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz wrócić.
3. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców.
4. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na zielonym świetle.
5. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni.
6. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie.
7. Nie rozmawiaj z obcymi. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał.
9. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych.
11. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
12. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
13. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej.
14. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
15. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
16. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry.
17. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza.
18. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy.
19. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku.
20.Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić.
21.Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy.
22.Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące.
23.Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odstraszające owady i kleszcze.
24. Nie rozpalaj ogniska w lesie.
25. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spróbujesz go pogłaskać.
26. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz.

 

WAŻNE TELEFONY:


112– telefon alarmowy służb ratowniczych

997– telefon alarmowy Policji

998– telefon alarmowy Straży Pożarnej

999– telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego

 


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANUSZA KORCZAKA W ZWIĄZKU Z COVID-19

 


 

 Szanowni Państwo,

 

       uprzejmie informuję, że po konsultacji i za zgodą organu prowadzącego, w związku z brakiem możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, działalność oddziału przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łysołajach zostaje zawieszona do dn. 24.05.2020 r. Jednocześnie informuję, że nauczyciele w dalszym ciągu prowadzić będą zajęcia przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                          Karol Legieć


Wsparcie zdalne dla Uczniów i Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łysołajach.

 

Rodzaj wsparcia Osoba wspierająca Termin
Wsparcie psychologiczne Pan Rafał Koropczuk

poniedziałek – godz. 9:00 - 12:00;

czwartek – godz. 11:00 - 14:00.

Wsparcie techniczne / informatyczne Pan Robert Chowicki

poniedziałek – godz. 7:00 - 8:00;

wtorek – godz. 7:00 - 8:00;

środa – godz. 7:00 - 8:00;

czwartek – godz. 7:00 - 8:00.

Wsparcie dotyczące zdalnego nauczania w przedszkolu i klasach I-III Pani Monika Kociuba

poniedziałek – godz. 12:00 – 15:00;

wtorek – godz. 12:00 – 15:00;

środa – godz. 12:00 – 15:00;

czwartek – godz. 12:00 – 15:00;

piątek – godz. 12:00 – 15:00.

Wsparcie dotyczące zdalnego nauczania w klasach IV-VIII Pani Ina Baryła

czwartek – godz. 13:00 – 14:00;

piątek – godz. 13:00 – 14:00.

Wsparcie udzielane jest poprzez kontakt telefoniczny (numery telefonów zostały przesłane do Rodziców przez dziennik elektroniczny), komunikator Messenger, e-mail, dziennik elektroniczny lub w inny sposób ustalony z osobami wspierającymi.


 

Zalecenia dla rodziców
dotyczące organizacji nauczania zdalnego
podczas stanu zagrożenia epidemicznego.

 

W obecnej sytuacji rodzice są głównymi osobami nadzorującymi pracę uczniów. Rodzic może nadzorować pracę dziecka oraz motywować je do podjęcia efektywnej pracy. Aby spełnić te założenia podstawową kwestią jest zadbanie o to by dziecko miało dostęp, pod nadzorem rodzica, do internetu (dziennika elektronicznego) poprzez komputer/laptop/tablet/telefon oraz odpowiednie zorganizowanie warunków pracy dziecka. Należy zadbać, aby dziecko miało miejsce, w którym może się skoncentrować, pozbawione dystraktorów takich jak włączony telewizor czy radio lub obecność osób trzecich. Należy zapewnić właściwe oświetlenie, które pada z odwrotnej strony niż ręka dominująca dziecka, z lewej strony dla praworęcznych i z prawej strony dla leworęcznych. Miejsce pracy powinno być przygotowane i uporządkowane tak, aby dziecko potrafiło samodzielnie odnaleźć na nim potrzebne materiały. Zbędne są też zabawki, czy inne przedmioty, które w momencie pracy nie są potrzebne. Dla uporządkowania pracy można stworzyć kalendarz, w którym uczeń będzie zapisywał terminy np. złożenia prac domowych. Warto ustalić z dzieckiem kilka zasad, których należy przestrzegać podczas nauki. Przykładowymi regułami mogą być: wyznaczone konkretne godziny, w których dziecko pracuje i w których ma czas wolny, ustalenie kolejności odrabianych lekcji; dostęp do mediów w trakcie nauki jest zabroniony lub ograniczony wedle potrzeb, po wykonaniu zadanej pracy uczeń porządkuje swoje stanowisko pracy, na zakończenie można wspólnie omówić przebieg wykonanej pracy.
Wyżej wymienione przykładowe zalecenia wymagają czasu na wdrożenie oraz wytrwałości przede wszystkim ze strony rodzica, który, jeśli chce wprowadzić ustalone z dzieckiem reguły, musi wykazać się cierpliwością, aby uzyskać efekt dyscypliny i samodzielnej pracy.
W celu bezpiecznego korzystania z sieci przez uczniów można skorzystać z programów, które oferują tzw. kontrolę rodzicielską. Blokują one dostęp do niepożądanych stron internetowych lub umożliwiają wprowadzenie ograniczenia czasowego na korzystanie z określonych witryn.
Obecna sytuacja, w której uczeń jest postawiony, zmusza go do podjęcia i nauczenia się samodzielnej pracy i odpowiedzialności za wykonaną pracę. Zachowaniami rodzica wspomagającymi samodzielność z pewnością nie są: nadmierna kontrola rodzica, która zwykle jest pozbawieniem odpowiedzialności i motywacji do podjęcia pracy przez dziecko, uczenie się za dziecko oraz wypełnianie za nie obowiązków szkolnych, stawianie zbyt wysokich wymagań, nieadekwatnych do obecnych możliwości dziecka, niewłaściwe motywowanie, polegające z reguły na straszeniu, zawstydzaniu, przekupywaniu oraz karaniu, skupianie się na błędach, braku zainteresowania nauką dziecka.
Aby skutecznie motywować uczniów do pracy należy: dostrzegać ich sukcesy i starania oraz chwalić za włożony wysiłek, nie za efekt końcowy, zamiast krytykować – wesprzeć, okazać zainteresowanie, zachęcić dziecko do podzielenia się własnymi wnioskami na temat doświadczanych trudności w nauce oraz zachęcić do oceniania swoich efektów pracy, rozmawiać o jego planach, marzeniach i pasjach.
Do dyspozycji rodziców i uczniów pozostaje psycholog szkolny w godzinach jego pracy, a formą kontaktu może być dziennik elektroniczny, telefon komórkowy lub połączenie online przez komunikator Skype.
Godziny pracy psychologa szkolnego: poniedziałek - 9:00-12:00; czwartek - 11:00-14:00.
Telefon kontaktowy do psychologa przesłany zostanie Państwu przez dziennik elektroniczny.

                                                                                Psycholog szkolny, Rafał Koropczuk

 


 

 

 

 

Link do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DZIENNIK ELEKTRONICZNY - INFORMACJE

 

  UONET_zaloguj-sie.png  UONET_dostep-do-edziennika.png  UONET_obejrzyj-filmy.png 

 

 

 

 

 

 Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)