MOJE DANE SĄ MOJE

ZDALNE NAUCZANIE

ARCHIWUM

LOGOWANIE

Tytuł Autor Odsłony
00 JAK REAGOWAĆ NA CYBERPRZEMOC Super User 1381
00 OPIEKA NAD UCZNIAMI DOJEŻDŻAJĄCYMI Super User 2205
00 STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY Super User 2875
00 WSTĘP Super User 2099
01 ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA DZIECKA W SIECI Super User 1800
02 ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZED, PODCZAS I PO LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Super User 2408
03 ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 2279
03a ZAŁĄCZNIK ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 2334
03b ZAŁĄCZNIK ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 2226
04 ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI PRZEBYWAJĄCYMI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Super User 1666
05 ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ Super User 2638
06 ZASADY POSTEPOWANIA Z DZIEĆMI Z KLAS I-III, KTÓRE NIE SĄ ZAPISANE DO ŚWIETLICY, A ZOSTAŁY CZASOWO W SZKOLE Super User 2785
07 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA WULGARYZMÓW PRZEZ UCZNIÓW Super User 2727
08 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA Super User 2351
09 ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Super User 2139
10 ZASADY ORGANIZACJI PRZERW MIEDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW NAUCZYCIELI Super User 2728
11 ZASADY ORGANIZACJI IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Super User 2459
12 ZASADY KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI UCZNIA Super User 2289
13 ZASADY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ Super User 2148
14 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO Super User 4673
15 ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO PLACU ZABAW Super User 3458
16 ZASADY ZWALNIANIA UCZNIA Z LEKCJI NA ZAWODY SPORTOWE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INNE KONKURSYORGANIZOWANIE PRZEZ SZKOŁĘ LUB POZASZKOLNE Super User 13418
17 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU, KTÓREMU ULEGŁ UCZEŃ Super User 2685
18 REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH Super User 2265
18.1 REGULAMIN WYCIECZKI WIELODNIOWEJ Super User 2141
18.2 REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Super User 1884
18.3 REGULAMIN WYCIECZKI GÓRSKIEJ Super User 1797
18.4 REGULAMIN WYJAZDU DO KINA, TEATRU, MUZEUM Super User 2519
18.5 KARTA WYJŚCIA DYDAKTYCZNEGO Super User 1662
18.6 REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ Super User 2260
ZAŁĄCZNIK 1 - KARTA WYCIECZKI Super User 1698
ZAŁĄCZNIK 2 - HARMONOGRAM WYCIECZKI Super User 1673
ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI Super User 2166
ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI Super User 2181
ZAŁĄCZNIK 5 - LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI Super User 2179
ZAŁĄCZNIK 6 - ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO W WYCIECZCE Super User 2401
ZAŁĄCZNIK 7 - REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ Super User 2145
ZAŁĄCZNIK 8 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW WYCIECZKI Super User 2121
ZAŁĄCZNIK 9 - ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI Super User 2224


Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)