MOJE DANE SĄ MOJE

ZDALNE NAUCZANIE

ARCHIWUM

LOGOWANIE

Tytuł Autor Odsłony
00 JAK REAGOWAĆ NA CYBERPRZEMOC Super User 1821
00 OPIEKA NAD UCZNIAMI DOJEŻDŻAJĄCYMI Super User 2719
00 STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY Super User 3315
00 WSTĘP Super User 2537
01 ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA DZIECKA W SIECI Super User 2247
02 ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZED, PODCZAS I PO LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Super User 2839
03 ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 2710
03a ZAŁĄCZNIK ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 2746
03b ZAŁĄCZNIK ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 2658
04 ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI PRZEBYWAJĄCYMI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Super User 2106
05 ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ Super User 3069
06 ZASADY POSTEPOWANIA Z DZIEĆMI Z KLAS I-III, KTÓRE NIE SĄ ZAPISANE DO ŚWIETLICY, A ZOSTAŁY CZASOWO W SZKOLE Super User 3206
07 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA WULGARYZMÓW PRZEZ UCZNIÓW Super User 3161
08 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA Super User 2785
09 ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Super User 2566
10 ZASADY ORGANIZACJI PRZERW MIEDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW NAUCZYCIELI Super User 3153
11 ZASADY ORGANIZACJI IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Super User 2894
12 ZASADY KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI UCZNIA Super User 2757
13 ZASADY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ Super User 2568
14 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO Super User 5232
15 ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO PLACU ZABAW Super User 4050
16 ZASADY ZWALNIANIA UCZNIA Z LEKCJI NA ZAWODY SPORTOWE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INNE KONKURSYORGANIZOWANIE PRZEZ SZKOŁĘ LUB POZASZKOLNE Super User 13839
17 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU, KTÓREMU ULEGŁ UCZEŃ Super User 3111
18 REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH Super User 2680
18.1 REGULAMIN WYCIECZKI WIELODNIOWEJ Super User 2554
18.2 REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Super User 2296
18.3 REGULAMIN WYCIECZKI GÓRSKIEJ Super User 2200
18.4 REGULAMIN WYJAZDU DO KINA, TEATRU, MUZEUM Super User 2960
18.5 KARTA WYJŚCIA DYDAKTYCZNEGO Super User 2091
18.6 REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ Super User 2665
ZAŁĄCZNIK 1 - KARTA WYCIECZKI Super User 2127
ZAŁĄCZNIK 2 - HARMONOGRAM WYCIECZKI Super User 2087
ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI Super User 2576
ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI Super User 2587
ZAŁĄCZNIK 5 - LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI Super User 2584
ZAŁĄCZNIK 6 - ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO W WYCIECZCE Super User 2822
ZAŁĄCZNIK 7 - REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ Super User 2538
ZAŁĄCZNIK 8 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW WYCIECZKI Super User 2515
ZAŁĄCZNIK 9 - ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI Super User 2629


Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)