LOGOWANIE

Tytuł Autor Odsłony
00 JAK REAGOWAĆ NA CYBERPRZEMOC Super User 374
00 OPIEKA NAD UCZNIAMI DOJEŻDŻAJĄCYMI Super User 765
00 STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY Super User 1755
00 WSTĘP Super User 929
01 ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA DZIECKA W SIECI Super User 765
02 ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZED, PODCZAS I PO LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Super User 1170
03 ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 1205
03a ZAŁĄCZNIK ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 1209
03b ZAŁĄCZNIK ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 1205
04 ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI PRZEBYWAJĄCYMI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Super User 663
05 ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ Super User 1667
06 ZASADY POSTEPOWANIA Z DZIEĆMI Z KLAS I-III, KTÓRE NIE SĄ ZAPISANE DO ŚWIETLICY, A ZOSTAŁY CZASOWO W SZKOLE Super User 1650
07 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA WULGARYZMÓW PRZEZ UCZNIÓW Super User 1677
08 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA Super User 1330
09 ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Super User 1158
10 ZASADY ORGANIZACJI PRZERW MIEDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW NAUCZYCIELI Super User 1658
11 ZASADY ORGANIZACJI IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Super User 1351
12 ZASADY KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI UCZNIA Super User 1163
13 ZASADY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ Super User 1158
14 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO Super User 1321
15 ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO PLACU ZABAW Super User 1653
16 ZASADY ZWALNIANIA UCZNIA Z LEKCJI NA ZAWODY SPORTOWE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INNE KONKURSYORGANIZOWANIE PRZEZ SZKOŁĘ LUB POZASZKOLNE Super User 12418
17 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU, KTÓREMU ULEGŁ UCZEŃ Super User 1676
18 REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH Super User 1202
18.1 REGULAMIN WYCIECZKI WIELODNIOWEJ Super User 1173
18.2 REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Super User 752
18.3 REGULAMIN WYCIECZKI GÓRSKIEJ Super User 687
18.4 REGULAMIN WYJAZDU DO KINA, TEATRU, MUZEUM Super User 1390
18.5 KARTA WYJŚCIA DYDAKTYCZNEGO Super User 688
18.6 REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ Super User 1226
ZAŁĄCZNIK 1 - KARTA WYCIECZKI Super User 704
ZAŁĄCZNIK 2 - HARMONOGRAM WYCIECZKI Super User 669
ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI Super User 1203
ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI Super User 1179
ZAŁĄCZNIK 5 - LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI Super User 1161
ZAŁĄCZNIK 6 - ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO W WYCIECZCE Super User 1449
ZAŁĄCZNIK 7 - REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ Super User 1180
ZAŁĄCZNIK 8 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW WYCIECZKI Super User 1176
ZAŁĄCZNIK 9 - ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI Super User 1227


Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)