MOJE DANE SĄ MOJE

ZDALNE NAUCZANIE

ARCHIWUM

LOGOWANIE

Tomasz August Popławski (ur. 1878 – zm. 1944)

    Tomasz August Popławski (1878 – 1944) ziemianin; działacz polityczny; senator; publicysta i literat. Urodził się 30 sierpnia 1878 roku w Łysołajach w pow. lubelskim (ob. łęczyńskim) jako syn właściciela majątku ziemskiego. Ukończył wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie uzyskał doktorat z filozofii w Heildelbergu.

   W rodzinnej wsi zajmował się wzorowym prowadzeniem gospodarstwa rolnego (folwarku), założył zakład przemysłowy (gorzelnię). Położył znaczący wkład w utworzenie szkoły elementarnej w Łysołajach, początkowo (jeszcze przed złagodzeniem reżimu rosyjskiego) finansował i ukrywał tajną szkołę polską działającą pod przykryciem ochronki. Umożliwił w 1916 roku powstanie szkoły podstawowej oddając na pewien czas własne budynki dworskie.

   W czasie I wojny światowej działał w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, był członkiem Rady Opiekuńczej i Stronnictwa Pracy Realnej. W1918 roku został wybrany do Rady Stanu z ramienia tej partii. W Radzie Stanu pełnił funkcję sekretarza. W roku 1919 związał się ze Stronnictwem Pracy Konstytucyjnej, a w 1920 ze Stronnictwem Prawicy Narodowej. W okresie od grudnia 1925 do maja 1926 roku był wiceministrem skarbu (odpowiednik obecnego min. finansów) w rządzie Aleksandra Skrzyńskiego.

   Tomasz August Popławski pełnił funkcję senatora województwa lubelskiego
III kadencji (od 1935 roku) z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.

   Tomasz August Popławski był również literatem. Pisywał pod pseudonimem – Jan Rogala. Był autorem licznych prac naukowych, stworzył też wielotomową powieść. Tomasz Popławski związany był również ze środowiskiem teatralnym, już
w latach pierwszej wojny był krytykiem literackim. Zginął w czasie powstania warszawskiego, w 1944 roku, w niejasnych okolicznościach (prawdopodobnie w szpitalu).

 

...OTTON BABIEJ...Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)