MOJE DANE SĄ MOJE

ZDALNE NAUCZANIE

ARCHIWUM

LOGOWANIE

Figura przydrożna we wsi Łysołaje

 

   Figura przydrożna, znajduje się w Łysołajach, przy drodze biegnącej z Biskupic w kierunku Łęcznej. Obiekt ten położony jest w północnej części wsi, około 25  metrów na wschód od jezdni.

   Budowla wzniesiona została w pierwszej połowie XVIII wieku (tak przynajmniej przyjęli twórcy Katalogu zabytków sztuki w Polsce. t.8, z.10. Warszawa 1967). Wybudowana została w stylu późnego baroku. Jej powstanie można wiązać z budową murowanego kościoła parafialnego w Biskupicach (również wznoszonego w I połowie XVIII wieku). Figura znajdowała się (pierwotnie) na skraju wsi, na zapłociu obok istniejącego w tym czasie cmentarza grzebalnego. Całość budowli wzniesiona została z czerwonej cegły i była otynkowana zaprawą wapienną. Przez lata zaniedbana, utraciła prawie cały tynk. Obecnie poddana zabiegom konserwatorskim, wykonanym przez parafian (prace te wykonano 10 lat temu).

   Figura składa się z dwóch części. Dolną część budowli stanowi czworoboczny cokół o wysokości około 1,5 metra. Ściany jego są ogzymsowane i mają szerokość około 1 metra. Występują na nich płyciny. Górną część figury stanowi wysmukła kolumna, zwężająca nieznacznie ku szczytowi (u dołu posiada średnicę około 0,7 metra, u góry około 0,5 metra). Na wierzchu kolumna zwieńczana jest głowicą z żelaznym ażurowym krzyżem w wysokości prawie 1 metra. Na krzyżu umieszczone są litery układające się w napis, AVE VNICA OCRVA VNICA stanowiący inicjały jakiejś łacińskiej sentencji  oraz symbol Chrystusa. Kolumna posiada wysokość około 4,5 do 5 metrów.

 

Literatura:     - Katalog zabytków sztuki w Polsce. t.8, z.10. Warszawa 1967

 

... OTTON BABIEJ...

 

 Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)