MOJE DANE SĄ MOJE

ZDALNE NAUCZANIE

ARCHIWUM

LOGOWANIE

Tytuł Autor Odsłony
00 JAK REAGOWAĆ NA CYBERPRZEMOC Super User 1773
00 OPIEKA NAD UCZNIAMI DOJEŻDŻAJĄCYMI Super User 2663
00 STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH SKIEROWANA DO DZIECI I MŁODZIEŻY Super User 3267
00 WSTĘP Super User 2486
01 ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA DZIECKA W SIECI Super User 2199
02 ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PRZED, PODCZAS I PO LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Super User 2797
03 ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 2664
03a ZAŁĄCZNIK ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 2701
03b ZAŁĄCZNIK ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA W SZKOLE Super User 2615
04 ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI PRZEBYWAJĄCYMI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ Super User 2062
05 ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ Super User 3024
06 ZASADY POSTEPOWANIA Z DZIEĆMI Z KLAS I-III, KTÓRE NIE SĄ ZAPISANE DO ŚWIETLICY, A ZOSTAŁY CZASOWO W SZKOLE Super User 3163
07 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UŻYWANIA WULGARYZMÓW PRZEZ UCZNIÓW Super User 3114
08 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NISZCZENIA MIENIA Super User 2741
09 ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Super User 2526
10 ZASADY ORGANIZACJI PRZERW MIEDZYLEKCYJNYCH I DYŻURÓW NAUCZYCIELI Super User 3110
11 ZASADY ORGANIZACJI IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH Super User 2850
12 ZASADY KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI UCZNIA Super User 2706
13 ZASADY FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ Super User 2525
14 ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU SPORTOWEGO Super User 5186
15 ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA ZE SZKOLNEGO PLACU ZABAW Super User 3986
16 ZASADY ZWALNIANIA UCZNIA Z LEKCJI NA ZAWODY SPORTOWE, KONKURSY PRZEDMIOTOWE I INNE KONKURSYORGANIZOWANIE PRZEZ SZKOŁĘ LUB POZASZKOLNE Super User 13794
17 ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU, KTÓREMU ULEGŁ UCZEŃ Super User 3061
18 REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH Super User 2637
18.1 REGULAMIN WYCIECZKI WIELODNIOWEJ Super User 2506
18.2 REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Super User 2250
18.3 REGULAMIN WYCIECZKI GÓRSKIEJ Super User 2156
18.4 REGULAMIN WYJAZDU DO KINA, TEATRU, MUZEUM Super User 2915
18.5 KARTA WYJŚCIA DYDAKTYCZNEGO Super User 2045
18.6 REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ Super User 2623
ZAŁĄCZNIK 1 - KARTA WYCIECZKI Super User 2083
ZAŁĄCZNIK 2 - HARMONOGRAM WYCIECZKI Super User 2043
ZAŁĄCZNIK 3 - OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI Super User 2530
ZAŁĄCZNIK 4 - OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW WYCIECZKI Super User 2537
ZAŁĄCZNIK 5 - LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI Super User 2540
ZAŁĄCZNIK 6 - ZGODA RODZICÓW NA UCZESTNICTWO W WYCIECZCE Super User 2780
ZAŁĄCZNIK 7 - REGULAMIN WYCIECZKI JEDNODNIOWEJ Super User 2494
ZAŁĄCZNIK 8 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKÓW WYCIECZKI Super User 2473
ZAŁĄCZNIK 9 - ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI Super User 2585


Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)