LOGOWANIE

M. CZUBACKA

 Moje dziecko w I klasie

  Porady dla rodzica pierwszoklasisty

 Rozpoczęcie nauki w szkole jest bardzo ważnym i trudnym momentem nie tylko dla dziecka, ale także z pewnością dla rodzica. Nowe miejsce, nowi nauczyciele, nowe wymagania i zasady panujące w klasie mogą stanowić dla pierwszoklasisty źródło stresu, a dla rodzica podstawę niepewności co do tego, jak dziecko sobie poradzi sobie z nowymi wyzwaniami i z jakim skutkiem podejmie nową rolę – rolę ucznia. To, jak będzie przebiegała adaptacja dziecka zależy w dużym stopniu od rodziców.

Współpraca ze szkołą:


• Utrzymuj częsty kontakt z wychowawcą klasy, uczęszczaj na zebrania klasowe 
• Słuchaj wskazówek  ze strony nauczyciela dotyczących pracy z dzieckiem w domu
• Informuj wychowawcę o niepokojącym zachowaniu dziecka lub trudnościach w odrabianiu prac domowych
• W sytuacji narastających niepowodzeń dziecka skorzystaj z porady wychowawcy lub poradni psychologiczno - pedagogicznej
• Sprawdzaj informacje w dzienniczku ucznia oraz w zeszycie oceny zachowania

 

Dziecko wśród rówieśników:

 

• Rozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat jego kolegów szkolnych
• Pytaj czy jest lubiane przez rówieśników i czy dobrze czuje się w swojej klasie
• Obserwuj zachowanie swojego dziecka, gdy idzie do szkoły i gdy z niej wraca
• Obserwuj dziecko podczas zabaw z rówieśnikami
• Pamiętaj, że nieakceptowanie dziecka w grupie może wywołać niechęć do szkoły, a także przyczynić się do nieprzystosowania społecznego

 

Nauka w szkole:


• Gdy dziecko płacze, nie chce zostać w szkole, unikaj długich pożegnań, po wejściu do budynku i spotkaniu się z rówieśnikami i nauczycielem, łatwiej przystosuje się do nowej sytuacji
• Podporządkuj się regułom ustalonym w szkole i klasie (np. jeśli dziecko ma być pozostawione na parterze korytarza  szkoły, to je tam zostaw; jeśli dziecko ma zostawiać podręczniki w ustalonym przez nauczyciela miejscu, to nie każ nosić ich w tornistrze. Później trudno będzie Ci wyjaśnić dziecku, że należy wykonać polecenia nauczyciela.
• Wpajaj dziecku, że nauka w szkole to jego obowiązek
• Nie krytykuj nauczycieli w obecności dziecka, gdyż to spowoduje jego lekceważący stosunek do szkoły, nauczycieli, a w przyszłości także może przyczynić się do utraty autorytetu rodziców w oczach dziecka

Nauka w domu:

• Przygotuj miejsce do pracy Twojemu dziecku (biurko, odpowiednie oświetlenie itp.)
• Stwórz dziecku dobrą atmosferę do nauki, pamiętając o tym, że wtedy dziecko chętniej będzie się uczyć
• Ustal wspólnie z dzieckiem rozkład dnia, godziny przeznaczone na naukę, zabawę i odpoczynek
• Zaczynaj naukę z dzieckiem od przedmiotów, które ono lubi, a następnie, te które sprawiają dziecku trudność
• Chwal za poczynione postępy, gdyż zwiększy to motywację dziecka do nauki
• Wdrażaj dziecko do samodzielności (przygotowywanie przyborów, pakowanie tornistra)
• Wymagaj od dziecka, aby dbało o książki, przybory i utrzymywało je
w czystości
• Cały czas ćwicz z dzieckiem samodzielność podczas takich czynności jak: wiązanie butów, ubieranie się, jedzenie, pakowanie śniadania, noszenie tornistra
• Miej kontrolę nad długością czasu spędzanego przed telewizorem, zabawą przy komputerze
• Zadbaj o rozwój zainteresowań swojego dziecka.

 

W oparciu o  artykuł: „Dziecko w klasie”, „Pierwsze dni dziecka w szkole” 


A. Siekluckiej oraz opracowanie p. Ewy Rodak.

 

 

Lista lektur klasa 1

Semestr 1

 

 Wanda Chotomska „Gdy zamierzasz przejść ulicę”
Julian Tuwim „Warzywa”
Małgorzata Strzałkowska „Leśny krasnoludek”
Władysław Bełza „Katechizm polskiego dziecka”
Danuta Wawiłow „Marzenie”
Lucyna Krzemieniecka „Jak się krasnalek z borsukiem na spacer
wybierali”
Natalia Usenko „Telegram do śpiącej królewny”
Rafał Witek „Pierwszaki z kosmosu” 
 

 

 

 Hilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)