LOGOWANIE

    W tym roku uczniowie klasy V pod opieką pani Joanny Rymczuk wzięli udział w ogólnopolskim programie „Wychowanie przez czytanie”, który jest częścią kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" i dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem Programu było przedstawienie uczniom pozytywnych wartości, wskazanie korzyści płynących z ich zastosowania w codziennym  życiu. Równoważnym celem było propagowanie czytelnictwa oraz umacnianie roli literatury jako moralnego kompasu i źródła inspiracji przy podejmowaniu życiowych decyzji.

     Jednym z wymagań ukończenia programu było stowrzenie prezentacji konkursowej. Uczniowie wybrali jedną z omówionych wartości, samodzielnie opracowali scenariusz i nakręcili film. Poniżej można zapoznać się z efektem końcowym.

Wychowanie przez czytanieHilliger Media Shop
Template "orangetechnofree" designed by Hilliger Media (Copyright © 2011)